Ignacio
Ignacio Aguirre

Prevention Program Manager

NovaSalud Team Member

Lazaro Pesina
Lazaro Pesina

Ryan White Program Manager

NovaSalud Team Member

Gia Martinez
Gia Martinez

Senior Health Educator

NovaSalud Team Member

Anthony Seymore
Anthony Seymore

Health Educator

NovaSalud Team Member

Marilyn Calix
Marilyn Calix

Health Educator

NovaSalud Team Member

Arturo Hill
Arturo Hill

Health Educator

NovaSalud Team Member

Ashley Lopez
Ashley Lopez

Health Educator

NovaSalud Team Member

Silvia Portillo
Silvia Portillo

Health Educator

NovaSalud Team Member

Freddy Zambrano
Freddy Zambrano

Senior Community Health Worker

NovaSalud Team Member

Victor Tovar
Victor Tovar

Phlebotomist

NovaSalud Team Member

David Martinez
David Martinez

Information Technology Specialist

NovaSalud Team Member

Ashley Pevia
Ashley Pevia

Community Health Specialist

NovaSalud Team Member